ปริมาณการใช้ โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำ

วิธีใช้งานโพลีเมอร์สารอุ้มน้ำ

ปริมาณการใช้งานโพลีเมอร์สารอุ้มน้ำ

1 กิโลกรัมใส่ในถัง 200 ลิตรเลยใส่น้ำให้เต็มแช่ประมาณ 1 ชม.

การเตรียมหลุมปลูก – ขุดหลุมแล้วใส่โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำที่แช่น้ำแล้วลงใส่ลงไป 1-5 ลิตรต่อหลุมแล้วแต่ขนาดแต่ต้องขุดหลุมลึกพอที่จะฝังกลบได้ ถ้าต้องการเพิ่มธาตุอาหาร สามารถ ผสมปุ๋ยคอกลงไปด้วยได้ ที่สำคัญคือต้องกลบให้มิดห้ามโดนแสงแดด เพราะว่า แสงแดดจะทำให้โพลิเมอร์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

 การดูแลต้นไม้ที่โตแล้ว – ขุดหลุมแล้วใส่โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำที่แช่น้ำแล้วประมาณ 10 ลิตร/ต้น โดยขุดดินเป็นหลุม 30×30 เซนติเมตร ต้นละ 2-3 หลุม ห่างจากลำต้นประมาณ 1.5 เมตร นำสารอุ้มน้ำ แล้วใส่ลงไปในหลุมที่ขุดให้เต็ม จากนั้นให้รดน้ำ ลงไปในหลุมเดือนละ 1 ครั้ง จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ไม่ชะงักการเจริญเติบโตในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากสารอุ้ม

(ในกรณีที่ใช้แบบแห้ง ให้ใส่โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำ 30-50 กรัม/ต้น ลงไปในหลุมปลูกโดยตรง ลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตรก่อนฝังกลบ)

ปริมาณการใช้ตามชนิดพันธ์ุพืช
ต้นอินทผาลัม (ต้นกล้า) - ใช้ 5-15 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตรม (หรือ 1-3 ลิตร หลังแช่น้ำ)
ต้นอินทผาลัม (อายุ 1-2 ปี) - ใช้ 10-30 กรัม ต่อต้น (หรือ 2-6 ลิตร หลังแช่น้ำ)
ต้นอินทผาลัม (อายุ 2 ปีขึ้นไป) - ใช้ 20-40 กรัม ต่อต้น (หรือ 4-8 ลิตร หลังแช่น้ำ)
ต้นอ้อย - ใช้ 3-5 กิโลกรัม ต่อ พื้นที่ 1 ไร่ (หรือ 600-1000 ลิตร หลังแช่น้ำ)
ต้นข้าว - ใช้ประมาณ 10 กรัม ต่อ 1 ตรม. (หรือ 2 ลิตร หลังแช่น้ำ)