สารอุ้มน้ำ Bio100 H2O – SAP

คือ โพแทสเซียม โพลีไครเลต … เจลอุ้มน้ำ … เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือ ความชื้นในดิน จะดูดน้ำเก็บไว้และ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 200 เท่า เปรียบ เสมือนบ่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ใต้ดิน … เมื่อ ฝนตก หรือเรารดน้ำ เจลอุ้มน้ำ (hydrogel) จะดูดน้ำเก็บไว้ … และเมื่อดินแห้ง ฝน ขาดช่วงหน้าแล้ง หรือไม่ได้รดน้ำ ต้นไม้ต่อเนื่อง รากของต้นไม้ก็จะชอน ไชไปหาน้ำ หรือความชื้นในเจลอุ้มน้ำที่เราฝังไว้ … ต้นไม้จะเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง … ไม่เหี่ยวเฉา อยู่ในสภาพแห้งแล้งได้ต่อไป (เพื่อพืชไม่ต้องขาดน้ำ) จนกว่าจะมีการให้น้ำ หรือฝนตกครั้งต่อไป สารโพลีเมอร์ ก็จะดูดกักเก็บน้ำไว้เต็มเหมือนเดิม

Bio100 H2O - SAP โพลีเมอร์อุ้มน้ำ อ่างเก็บน้ำสำรองใต้ดิน

Bio100 H2O Agricultural-grade SAP – Super Absorbent Polymer (or Potassium polyacrylate), also known as waterlock, is a potassium salt of polyacrylic acid with the chemical formula [-CH2-CH(CO2K)-]n and broad application in agricultural and irrigation. This superabsorbent polymer (or hydrogel) has the ability to absorb as much as 200 to 500 times its mass in water. Potassium polyacrylate is an anionic polyelectrolyte with negatively charged carboxylic groups in the main chain.