คุณสมบัติอุ้มน้ำของโพลีเมอร์ Bio100H2O

SAP สารอุ้มน้ำเป็นโพลีเมอร์ที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ำ โดยตัวโพลีเมอร์จะประกอบไปด้วยโมเลกุล hydrophilic จำนวนมาก ( โมเลกุลชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถดูดน้ำเข้าไปภายในโครงสร้างที่มีสนามแม่เหล็กเป็นบวกและลบที่คนละด้านของอะตอม และจะดึงดูดโมเลกูลของน้ำ water molecules ผ่านกระบวนการ hydrogen bonding ประสิทธิภาพและความสามารถในการดูดน้ำขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของตัว cross-linkers และกระบวนการในการผลิต  โดยกระบวนการที่เหมาะสำหรับผลิต SAP  คือต้องใช้กระบวนการ cross-linking method ที่ความหนาแน่นต่ำให้ทั่งถึงอย่างสม่ำเสมอ โดยโพลีเมอร์ที่ดี จะมีผนังเซลล์ที่อ่อนและเหนียวกว่า สามารถขยายตัวได้หลายร้อยเท่าของขนาดตัว และดูดเก็บน้ำได้ในปริมาณมาก )

ตัว SAP โพลีเมอร์สามารถดูดน้ำได้มากถึง 200-500 เท่า ของน้ำหนักตัว ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังสามารถคายน้ำออกมาอย่างช้าๆ โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับสภาวะความชื้นภายนอก (soil moisture level)

เพราะฉนั้น มันจึงเหมาะอย่างยิ่ง ที่จะนำมาใช้เป็นบ่อเก็บน้ำสำรองใต้ดิน โดยนำไปใส่ใต้ดินบริเวณใกล้กับรากของพืช เพื่อรักษาสภาวะความชื้นต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพิ่มประสิทธิภาพให้การรักษาน้ำและปุ๋ยในดิน ลดอัตราการใช้น้ำและการใส่ปุ๋ย เพิ่มการหมุนเวียนอากาศในดิน (จากการขยายและหดตัวของโพลีเมอร์)  ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและต่อเนื่อง

ตัว SAP โพลีเมอร์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า potassium acrylate ซึ่งเป็น acrlamide copolymer ประเภทหนึ่ง   และเนื่องจากมีธาตุหลักเป็น potassium โพแตสเซี่ยม ตัวโพลีเมอร์จึงสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นปุ๋ยในดิน โดยมันจะค่อยๆสลายตัวกลายสภาพเป็น carbon dioxide น้ำ และ nitrogen หลังจากที่ถูกนำไปใช้ และฝังอยู่ในดิน 2-3 ปี

SAP โพลีเมอร์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยในการใช้งานกับพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ยืนต้นทุกชนิด ช่วยทำให้สภาพดินดีขึ้นในระยะยาว


สนใจสินค้า : https://bio100plus.bentoweb.com/th