คือ … เจลอุ้มน้ำ … บ่อกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน … เมื่อ ฝนตก หรือเรารดน้ำ โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำ (SAP) จะดูดน้ำเก็บไว้ … และเมื่อดินแห้ง ฝน ขาดช่วงหน้าแล้ง  … ต้นไม้จะเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง … ไม่เหี่ยวเฉา อยู่ในสภาพแห้งแล้งได้ต่อไป

สั่งซื้อโพลีเมอร์สารอุ้มน้ำ